hacket firmware

Endelig fik jeg samlet nok mod til at prøve Wasias hackede firmware til Canon. Jeg har hidtil holdt mig lidt tilbage, da jeg var bange for, at firmwaren kunne skade kameraet. Det kan den måske også, men nu ville jeg forsøge, og det er gået godt. Min foreløbige test viser, at firmwaren faktisk leverer alt det, den lover, hvilket vil sige åbner for en masse faciliteter, som er sparet væk i, men som Canon reelt kun har skjult i den officielle firmware.

Den hackede firmware giver først og fremmest mulighed for….. 

Den hackede firmware giver først og fremmest mulighed for at skrue op og ned for flashen (FEC – Flash Exposure Compensation), hvilket er en savnet facilitet i 300D. Man kan ændre trinene i den almindelige eksponeringskompensation og vælge mellem 1/2 eller 1/3 stop. 

Når man bruger programmet AV i forbindelse med flash, vælger kameraet selv lukkerhastigheden, og den kan blive meget langsom, hvis lyset er for dårligt. Det kan ændres med Wasias firmware. Her kan man vælge mellem auto (standard) eller fast lukkertid på 1/200 sekund. Vælger man RAW som filformat, gemmer 300D også billedet i JPEG-format. Med denne firmware kan man selv vælge, hvilken kvalitet som JPEG-filen skal være i. Der er alle muligheder fra Small Normal til Large Fine. 

Er der ikke noget CF-kort i kameraet, kan man ikke trykke udløseren ned. Det kan også ændres med denne firmware. Højeste ISO-hastighed med 300D er 1600, men Wasias firmware løfter det til 3200. Det bliver i øvrigt vist som H i displayet. 

Det er meget let at installere den hackede firmware

Det er meget let at installere den hackede firmware. Først downloader man den 1,8 megabyte store fil fra programmørens website. Det bliver leveret pakket i RAR, så man skal pakke det ud med for eksempel WinRAR. Inden i filen ligger en fil med endelsen FIR. Den skal kopieres til et tomt CF-kort, som så placeres i 300D. Når man tænder kameraet, vil det spørge, om firmwaren skal opgraderes. Vælg OK. Det er faktisk det hele. 

Der er nogle ting, man skal holde for øje, hvis man installerer den. Man kan ikke ændre sprog efter installation. Det er en kendt fejl. Faktisk anbefales det, at man kører med engelsk sprog i stedet for dansk. Man kan opgradere fra en tidligere Wasia firmware til den seneste b7.1, men det kan give problemer. Det anbefales derfor, at man installerer Canons officielle 1.1.1 firmware først. Har man en tidligere Wasia firmware i kameraet eller et andet hack, der har ændret SET-knappen, så skal knappen programmeres til noget andet end FEC inden installation. 

Efter installation er der kommet et nyt menupunkt, der hedder Custom Functions (C.Fn). De gør følgende. 

CF1 Programmering af SET knap
0 Standard (Ingenting)
1 Kompression
2 Parametre
3 Menu
4 Vis billede

CF2 Udløser uden CF-kort
0 Ja
1 Nej

CF3 Lukkertid med flash i AV
0 Auto
1 1/200sec (fast)
CF4 Virker ikke

CF5 Virker ikke

CF6 Eksponeringskompensation
0 1/2-stop
1 1/3 stop

CF8 RAW+JPEG
0 RAW+Small Normal
1 RAW+Small Fine
2 RAW+Medium Normal
3 RAW+Medium Fine
4 RAW+Large Normal
5 RAW+Large Fine

CF9 Virker ikke 

CF10 Virker ikke 

CF11 Virker ikke 

CF12 Lås spejl oppe
0 nej (300D standard)
1 ja

CF14 Virker ikke

CF15 Virker ikke

CF16 Virker ikke

CF17 Forsinkelse ved låst spejl
1,5 sek.
3 sek.
4,5 sek.
6 sek.
7,5 sek.
10 sek.

Hertil kommer nogle andre funktioner. ISO 3200 vælges som andre ISO-hastigheder. FEC vælges ved at holde JUMP-knappen nede og dreje på hjulet. Man kan vælge mellem de forskellige autofokus-typer (AF) ved at trykke på LEFT-knappen, men det er ikke alle, der virker.

AF OF – vises ved manuel fokus.
AF OS – One Shot.
AF SE – AI Servo virker ikke.
AF AI – AI Focus.

Jeg har endnu ikke prøvet at fortryde – og installere Canons officielle firmware igen. Men hvis man ønsker det, skal man ændre nogle ting i kameret inden installation. Alle Custom Functions skal sættes tilbage til standard værdier, og det er ikke nok at vælge den menu, der genetablerer alle indstillinger. Det skal gøres manuelt. De 17 funktioner skal have disse værdier: 

0,0,0,0,0,1,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0